Persondata

Laster...

Som kunde hos Efira kan du være trygg på at sensitiv informasjon om din person vil bli behandlet på riktig måte.

Personvern

Vi er glade for at du har vist interesse for selskapet vårt. Datasikkerhet er høyt prioritert for ledelsen i Reverie ApS. Bruken av Reverie ApS sine internettsider er mulig uten å oppgi personopplysninger. Imidlertid, hvis en registrert bruker ønsker å bruke spesielle tjenester via nettstedet vårt, kan behandling av personopplysninger være nødvendig. Hvis behandlingen av personopplysninger er nødvendig og det ikke er noe juridisk grunnlag for slik behandling, får vi generelt samtykke fra den registrerte.

Behandling av personopplysninger, for eksempel: navn, adresse, e-postadresse eller telefonnummer til en registrert bruker, må alltid være i samsvar med den generelle databeskyttelsesforordningen (GDPR) og i samsvar med de landsspesifikke databeskyttelsesreglene som gjelder for Reverie ApS. Ved hjelp av denne databeskyttelseserklæringen ønsker Reverie ApS å informere offentligheten om omfanget og formålet med personopplysningene vi samler inn, bruker og behandler. Videre informeres de registrerte ved hjelp av denne databeskyttelseserklæringen om sine rettigheter.

Som kontroller har Reverie ApS implementert en rekke tekniske og organisatoriske tiltak for å sikre mest mulig fullstendige beskyttelsen av personopplysninger behandlet gjennom dette nettstedet. Imidlertid kan internettbaserte dataoverføringer i prinsippet ha sikkerhetsfeil, så absolutt beskyttelse kan ikke garanteres. Av denne grunnen er hvem som helst som er registrert fri til å overføre personopplysninger til oss på alternative måter, for eksempel via e-post. telefon.

1. Definisjoner

Datasikkerhetserklæringen fra Reverie ApS er basert på vilkårene som er brukt av den europeiske lovgiver for vedtakelse av den generelle databeskyttelsesforordningen (GDPR). Personvernerklæringen vår skal være leselig og forståelig for offentligheten så vel som våre kunder og partnere. For å sikre dette, vil vi først forklare terminologien som brukes.

I forbindelse med denne personvernerklæringen bruker vi følgende uttrykk:

a) Personopplysninger

Personopplysninger betyr all informasjon knyttet til en identifisert eller identifiserbar fysisk person ("den registrerte brukeren"). En identifiserbar fysisk person er noen som kan identifiseres direkte eller indirekte ved å henvise til en identifikator som navn, identifikasjonsnummer, stedsdata, en online identifikator eller en eller flere faktorer som er spesifikke for fysisk, fysiologisk, genetisk, mentalt, økonomisk, kulturell eller sosial identitet til den fysiske personen.

b) Den registrerte brukeren

Den registrerte brukeren er enhver identifisert eller identifiserbar fysisk person hvis personopplysninger blir behandlet av personen ansvarlig for behandlingen.

c) Behandling

Behandling er enhver handling eller sett med operasjoner som utføres på personopplysninger eller på sett med personopplysninger, enten det er automatisk, for eksempel innsamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, tilpasning eller modifisering, gjenfinning, konsultasjon, bruk, avsløring ved overføring , formidling eller på annen måte tilgjengeliggjøring, justering eller kombinasjon, begrensning, sletting eller ødelegging.

d) Begrensning av behandlingen

Begrensning av behandlingen er merking av lagrede personopplysninger med det formål å begrense behandlingen i fremtiden.

e) Profilering

Med profilering menes enhver form for automatisert behandling av personopplysninger som består av bruk av personopplysninger for vurdering av visse personlige forhold som angår en fysisk person, spesielt for å analysere eller forutsi aspekter ved den fysiske personens ytelse på arbeidsplassen, økonomiske forhold, helse, personlige preferanser, interesser, pålitelighet, atferd, beliggenhet eller bevegelser.

f) Pseudonymisering

Pseudonymisering er behandling av personopplysninger på en slik måte at personopplysninger ikke lenger kan tilskrives en bestemt registrert uten bruk av tilleggsinformasjon, forutsatt at slik informasjon lagres separat og at de er underlagt tekniske og organisatoriske tiltak for å sikre at personopplysninger ikke blir tilskrevet en identifisert eller identifiserbar fysisk person.

g) Kontroller eller  en kontroller, er hvem som er ansvarlig for behandlingen

Kontrolløren eller kontrolløren som er ansvarlig for behandlingen er den fysiske eller juridiske personen, offentlige myndighet, byrå eller annet organ som alene eller i fellesskap med andre bestemmer formålene og måtene å behandle personopplysninger der formålet og midlene til slikt behandling er definert i EU- eller medlemslands lovgivning, kan kontrolløren eller de spesifikke kriteriene for utnevnelse være fastsatt i EU- eller medlemsland lov.

h) Prosessor

Prosessor er en fysisk eller juridisk person, offentlig myndighet, byrå eller annet organ som behandler personopplysninger på vegne av kontrolløren.

i) Mottaker

Mottakeren er en fysisk eller juridisk person, offentlig myndighet, byrå eller et annet organ som personopplysningene blir offentliggjort til, uansett om det er en tredjepart eller ikke. Offentlige myndigheter som kan motta personopplysninger i forbindelse med en spesiell etterforskning i samsvar med EU- eller medlemslandets lovgivning, regnes ikke som mottakere. Behandlingen av disse dataene av de offentlige myndighetene må skje i samsvar med gjeldende databeskyttelsesregler i henhold til formålet med behandlingen.

j) Tredjepart

Tredjepart er en fysisk eller juridisk person, offentlig myndighet, byrå eller organ, bortsett fra den registrerte, kontrollerende, prosessoren og personen/personene autorisert av kontrolløren eller prosessoren til å behandle personopplysninger.

k) Samtykke

Samtykke fra den registrerte er enhver fritt gitt, spesifikk, informert og entydig indikasjon på hva som ønskes registrert, hvormed han eller hun ved en erklæring eller med en klar bekræftende handling betyder enighed om behandling af personoplysninger vedrørende ham eller hende.

2. Navn og adresse på controlleren

Controller i henhold til den generelle databeskyttelsesforordning (GDPR), andre databeskyttelseslove gældende i EU-medlemsstaterne og andre bestemmelser vedrørende databeskyttelse er:

Reverie ApS
Generatorvej 8F, 1, th
2860 Søborg
Danmark
Telefon: 71 99 32 13
Email: privacy@reverie.dk
Hjemmeside: Efira

3. Cookies

Reverie ApSs internetsider bruger cookies. Cookies er tekstfiler, der gemmes i et computersystem via en internetbrowser.

Mange websteder og servere bruger cookies. Mange cookies indeholder et såkaldt cookie-id. Et cookie-id er en unik identifikation af cookien. Den består af en række tegn, hvorigennem internetsider og servere kan tildeles til den specifikke internetbrowser i hvilken cookien blev gemt. Dette gør det muligt for besøgte internetsider og servere at differentiere den enkelte browser af datafeltet fra andre internetbrowsere, der indeholder andre cookies. En bestemt internetbrowser kan genkendes og identificeres ved hjælp af det unikke cookie-id.

Gennem brugen af ​​cookies kan Reverie ApS give brugerne af denne hjemmeside mere brugervenlige tjenester, som ikke ville være mulige uden cookieindstillingen.

Ved hjælp af en cookie kan information og tilbud på vores hjemmeside optimeres med brugeren i tankerne. Cookies tillader os, som tidligere nævnt, at genkende vores website-brugere. Formålet med denne anerkendelse er at gøre det lettere for brugerne at udnytte vores hjemmeside. Hjemmesidens bruger, der bruger cookies, behøver eksempelvis ikke at indtaste adgangsdata, hver gang hjemmesiden er tilgået, fordi dette er overtaget af hjemmesiden, og cookien er således gemt på brugerens computersystem. Et andet eksempel er cookien til en indkøbskurv i en online butik. Onlinebutikken husker de produkter, som en kunde har lagt i den virtuelle indkøbskurv via en cookie.

Den registrerede kan til enhver tid forhindre indstilling af cookies via vores hjemmeside ved hjælp af en tilsvarende indstilling af den anvendte internetbrowser, og man kan dermed permanent nægte indstillingen af ​​cookies. Desuden kan allerede indstillede cookies slettes til enhver tid via en internetbrowser eller andre softwareprogrammer. Dette er muligt i alle populære internetbrowsere. Bemærk dog, at hvis den registrerede bruger deaktiverer indstillingen af ​​cookies i den anvendte internetbrowser, kan alle funktioner på vores hjemmeside ikke anvendes som tilsigtet.

Cookies vi innsamler

Cookie navn Cookie type Cookie hensikt
SIDCC Markedsføring Wizard[ab_test_id], Wizard[ab_test_used], Wizard[klarna-ux-teaser-shown], Wizard[save_user_login_cookie], Wizard[confirmation_email], Wizard[flicker-delay], Wizard[flicker-width], Wizard[transport_id], Wizard[sender_bank_code], Wizard[sender_country_id], Wizard[language_id], SOFUEB
APISID Markedsføring This DoubleClick cookie is generally set through the site by advertising partners, and used by them to build a profile of the website visitor's interests and show relevant ads on other sites. This cookie works by uniquely identifying your browser and device.
DSID, FLC, AID, TAID, and exchange_uid,IDE Markedsføring Google uses one or more cookies for advertising they serve across the web. One of the main advertising cookies on non-Google sites is named ‘IDE‘ and is stored in browsers under the domain doubleclick.net. Another is stored in google.com and is called ANID. https://policies.google.com/technologies/types?hl=en
datr, reg_fb_gate, reg_fb_ref and reg_fb_ext, wd, c_user, lu, sct, xs, x-referer, presence, p, locale, lsd, _e_*, fr, sub, etc Markedsføring Facebook advertiser cookies are used for reporting on social campaigns, troubleshooting campaign set up and building aggregated pools of audiences for targeting based on behaviour trends on and off the nouryon campaign sites.
amz_auth_err Nødvendige Used if Enable Login with Amazon is enabled
amz_auth_logout Nødvendige Used if Enable Login with Amazon is enabled
form_key Nødvendige A security measure that appends a random string to all form submissions to protect the data from Cross-Site Request Forgery (CSRF).
guest-view Nødvendige Stores the Order ID that guest shoppers use to retrieve their order status. Guest orders view. Used in "Orders and Returns" widgets.
login_redirect Nødvendige Preserves the destination page the customer was loading before being directed to log in. Used in mini cart for logged in customers if the Display Shopping Cart Sidebar configuration option is set to Yes.
mage-cache-sessid Nødvendige The value of this cookie triggers the cleanup of local cache storage. When the cookie is removed by the backend application, the Admin cleans up local storage, and sets the cookie value to true.
mage-cache-storage Nødvendige Local storage of visitor-specific content that enables ecommerce functions.
mage-cache-storage-section-invalidation Nødvendige Forces local storage of specific content sections that should be invalidated.
mage-messages Nødvendige Tracks error messages and other notifications that are shown to the user, such as the cookie consent message, and various error messages. The message is deleted from the cookie after it is shown to the shopper.
mage-translation-storage Nødvendige Stores translated content when requested by the shopper. Used when Translation Strategy is configured as “Dictionary (Translation on Storefront side)”
mage-translation-file-version Nødvendige Tracks the version of translations in local storage. Used when Translation Strategy is configured as Dictionary (Translation on Storefront side).
persistent_shopping_cart Nødvendige Stores the key (ID) of persistent cart to make it possible to restore the cart for an anonymous shopper.
product_data_storage Nødvendige Stores configuration for product data related to Recently Viewed / Compared Products.
recently_compared_product Nødvendige Stores product IDs of recently compared products.
recently_compared_product_previous Nødvendige Stores product IDs of previously compared products for easy navigation.
recently_viewed_product Nødvendige Stores product IDs of recently viewed products for easy navigation.
recently_viewed_product_previous Nødvendige Stores product IDs of recently previously viewed products for easy navigation.
section_data_ids Nødvendige Stores customer-specific information related to shopper-initiated actions such as display wish list, checkout information, etc.
store Nødvendige Tracks the specific store view / locale selected by the shopper.
searchReport-log Nødvendige used to collect log information about searching
stf Nødvendige Records the time messages are sent by the SendFriend (Email a Friend) module.
X-Magento-Vary Nødvendige Configuration setting that improves performance when using Varnish static content caching.
1P_JAR, APISID, CONSENT, HSID, NID, SAPISID, SID, SIDCC, SSID Nødvendige Google maps and reCAPTCHA
Temporary and persistent cookies (abc_switch_cross_paypal, AKDC, Apache, c, cookie_check, feel_cookie, flow_back_cookie, JSESSIONID, LANG, login_email, navcmd, s_sess, s_vi, SEGM, ts, X-PP-K, x-pp-p, x-pp-s, X-PP-SILOVER, cookies with random names, etc) etc Nødvendige Browsing session management,Web analytics,Technical,Authentication,User preferences,Tracking,Advertising,Location,Security,Transfer data outside the EU
gdpr_cookie Preferanser Set allowed cokkies list
gdpr_show_popup Preferanser Check if cookie popup was shown
NID Preferanser The NID cookie contains a unique ID Google uses to remember your preferences and other information. For more information: https://policies.google.com/technologies/types?hl=en
Temporary and persistent cookies (abc_switch_cross_paypal, AKDC, Apache, c, cookie_check, feel_cookie, flow_back_cookie, JSESSIONID, LANG, login_email, navcmd, s_sess, s_vi, SEGM, ts, X-PP-K, x-pp-p, x-pp-s, X-PP-SILOVER, cookies with random names, etc) Preferanser Protected users data against unauthorized access. For more information: https://policies.google.com/technologies/types?hl=en ,Paypal (PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A.) / Paypal, Inc
gtm_debug, gtm_auth, gtm_preview Statistikk Google Tag Manager. These cookies collect analytical data about site usage. For more information: https://policies.google.com/technologies/types?hl=en
__utma, __utmb, __utmc, __utmt, __utmv, __utmz, _ga, _gid, etc Statistikk Google Analitics. These cookies let us know how you use our website and how you found our website. For more information: https://policies.google.com/technologies/types?hl=en
private_content_version Nødvendige Private content, which is stored in the browser local storage, https://devdocs.magento.com/guides/v2.3/extension-dev-guide/cache/page-caching/private-content.html
_hjIncludedInSample, _ga, mp_hj_mixpanel, __hstc, __hssrc,intercom-lou-c5ke8zbr, intercom-session-c5ke8zbr, hubspotutk, mp_6d7c50ad560e01715a871a117a2fbd90_mixpanel, optimizelySegments, optimizelyBuckets, optimizelyEndUserId Statistikk This session cookie is set to let Hotjar know whether that visitor is included in the sample which is used to generate Heatmaps, Funnels, Recordings, etc.
_vwo_uuid_v2 Statistikk Visual Website Optimizer, These cookies collect information about how visitors interact with the pages on the website
SNC, SNS,SNSubscribed,_ga, mp_e6e3882ecd6d91f4141c7f59e6b2d96f_mixpanel Statistikk Sleeknote Cookies http://help.sleeknote.com/advanced-use/sleeknote-cookies
__kla_id,KL_FORMS_MODAL Statistikk Klaviyo Tracking Cookies https://help.klaviyo.com/hc/en-us/articles/360034666712-Cookies-in-Klaviyo
_utma, _utmc, _utmz, _ga, _gid, _gat, _hjIncludedInSample, _mkto_trk, _vwo_uuid_v2, ak_bmsc, mkto_pod, trwv.uid, BIGipServerPOOL-*, _ved_rsu_*, DSID, IDE, id, locale, sent, klarna_cookieconsent, lang, BizoID, BizoData, BizoUserMatchHistory, JSESSIONID, bcookie, lidc, uid, CM, CM14, cid, anj, sess, uuid2, IDE, fr, 1P_JAR, NID, CONSENT, _bizo_cksm, _bizo_np_stats, _bizo_bzid, nQ_cookieId, nQ_visitId, rated_faq_*, Charmamail__Cookie__UK, B2B__Session Nødvendige Klarna.com cookies https://www.klarna.com/international/cookies/
thx_guid, BIGipServerabdweb-nginx-app_https, __cfduid Nødvendige Klarna checkout, Third-party (threatmetrix.com), Core functionality, security related, Identify previously used device, fraud prevention
User[user_cookie_rules] Nødvendige Sofort.com, Security related, Keep tracking of user cookie consent https://www.klarna.com/international/cookies/
Wizard[ab_test_id], Wizard[ab_test_used], Wizard[klarna-ux-teaser-shown], Wizard[save_user_login_cookie], Wizard[confirmation_email], Wizard[flicker-delay], Wizard[flicker-width], Wizard[transport_id], Wizard[sender_bank_code], Wizard[sender_country_id], Wizard[language_id], SOFUE Nødvendige Sofort payment wizard https://www.klarna.com/international/cookies/
visitor,hubspotutk,intercom-session-qgotccxx, _fbp,_gid, _delighted_web, intercom-id-qgotccxx, _hjid,__hssc, __hssrc, _lfa, hubspotutk, _ga Statistikk Clerk.io cookies, see https://clerk.io/privacy

4. Indsamling af generelle data og oplysninger

Hjemmesiden til Reverie ApS indsamler en række generelle data og oplysninger, når en registreret bruger eller automatiseret system tilgår hjemmesiden. Disse generelle data og oplysninger gemmes i serverlogfilerne. De registrerede oplysninger kan være (1) de browsertyper og -versioner, der bruges (2) operativsystemet, der benyttes af adgangssystemet, (3) hjemmesiden, hvorfra et adgangssystem når vores hjemmeside (såkaldte henvisere), sub-hjemmesider, (5) dato og klokkeslæt for adgang til internetsiden, (6) en internetprotokoladresse (IP-adresse), (7) internetudbyderen af ​​adgangs systemet og (8) andre lignende data og oplysninger, der kan bruges i tilfælde af angreb på vores IT-systemer.

Ved brug af disse generelle data og oplysninger trækker Reverie ApS ikke konklusioner om den registrerede. Snarere er disse oplysninger nødvendige for at (1) levere indholdet af vores hjemmeside korrekt, (2) optimere indholdet af vores hjemmeside samt dets annoncering, (3) sikre vores langsigtede levedygtighed i vores IT-systemer og hjemmesidens teknologi, og (4) stille de nødvendige oplysninger til rådighed til de retshåndhævende myndigheder, der er nødvendige for strafferetlig forfølgelse i tilfælde af et cyberangreb. Derfor analyserer Reverie ApS statistisk indsamlede data og oplysninger statistisk med det formål at øge databeskyttelsen og datasikkerheden i vores virksomhed og sikrer et optimalt beskyttelsesniveau for de personoplysninger, vi behandler. De anonyme data i serverlogfilerne opbevares adskilt fra alle personoplysninger, der leveres af en registreret.

Hver kunde, der registrerer sig for en kundekonto, opsætter med et kodeord for at beskytte dataene. Dette giver dig adgang til dine personlige data, nyligt afsendte og åbne ordrer. For at registrere til en kundekonto er følgende oplysninger nødvendige: Fornavn, Efternavn, E-mail og adgangskode, som du ønsker for kontoen.

Når en online ordre er placeret for en vare i vores webshop, gemmer og behandler vi dine data til behandlingen af dit køb. Vores personoplysninger overføres kun til tredjepart, hvor dette er lovligt tilladt. Når ordrer behandles, sendes den data til servicevirksomheder, som de har behov til at behandle og afslutte din ordre. Disse servicevirksomheder er transportselskaber, logistikvirksomheder, betalingsudbydere. De data vi videresender til vores samarbejdspartnere, bruges kun af dem til at opfylde deres opgaver.

5. Registrering på vores hjemmeside

Den registrerede bruger har mulighed for at registrere sig på controllerens hjemmeside med angivelse af personoplysninger. Hvilke personlige data, der overføres til controlleren, bestemmes af den respektive input-maske, der anvendes til registreringen. De registrerede personoplysninger indsamles og opbevares udelukkende til kontrollørens interne brug og til eget brug. Controlleren kan anmode om overførsel til en eller flere processorer (for eksempel en pakke tjeneste), der også bruger personlige data til et internt formål, som kan tilskrives controlleren.

Ved at registrere på controllerens hjemmeside, gemmes IP-adressen - som tildeles af internetudbyderen (ISP) og bruges af den registrerede. Datoen og tidspunktet for registreringen gemmes ligeledes. Opbevaring af disse data foregår på baggrund af, at dette er den eneste måde at forhindre misbrug af vores tjenester på, og om nødvendigt at undersøge lovovertrædelser. Hertil er opbevaring af disse data nødvendigt for at sikre controlleren. Disse data overføres ikke til tredjemand medmindre, at der er en lovpligtig forpligtelse til at videregive dataene, eller hvis overførslen tjener formålet med strafferetlig retsforfølgning.

Registreringen af ​​den registrerede med frivillig angivelse af personoplysninger har til formål at give controlleren mulighed for at tilbyde de registrerede indhold eller tjenester, der kun kan tilbydes til registrerede brugere på grund af naturen af ​​det pågældende spørgsmål. Registrerede personer kan til enhver tid ændre de personoplysninger, der er angivet under registreringen eller helt slette dem fra controllerenes datalager.

Controlleren skal til enhver tid, efter anmodning, give den enkelte registrerede bruger oplysninger om hvilke personoplysninger, der opbevares om den registrerede. Derudover skal controlleren rette eller slette personoplysninger på anmodning eller angivelse af den registrerede, for så vidt der ikke er lovpligtige opbevaringsforpligtelser. Alle controllerens medarbejder er til rådighed som kontaktpersoner for den registrerede.

6. Abonnement på vores nyhedsbreve

På Reverie ApSs hjemmesider får brugerne mulighed for at abonnere på vores virksomheds nyhedsbrev. input-masken, der anvendes til dette formål, bestemmer, hvilke personoplysninger der sendes, såvel som når nyhedsbrevet bestilles fra controlleren.

Reverie ApS informerer sine kunder og forretningspartnere regelmæssigt ved hjælp af et nyhedsbrev om virksomhedstilbud. Virksomhedens nyhedsbrev må kun modtages af den registrerede, hvis (1) den registrerede har en gyldig e-mail-adresse og (2) den registrerede registrerer for nyhedsbrevet. En bekræftelses-e-mail vil blive sendt til den e-mail-adresse, der registreres af et registreret for første gang til nyhedsbrevet af ​​juridiske grunde i dobbelt-indmeldings-proceduren. Denne bekræftelses e-mail bruges til at bevise, om ejeren af ​​e-mail-adressen som den registrerede er autoriseret til at modtage nyhedsbrevet.

Under registreringen til nyhedsbrevet opbevarer vi ligeledes IP-adressen til det computersystem, der er tildelt af internetudbyderen (ISP) og bruges af den registrerede på tidspunktet for registreringen, samt datoen og tidspunktet for registreringen. Indsamlingen af ​​disse data er nødvendig for at forstå (mulig) misbrug af e-mail-adressen til et registreret på et senere tidspunkt, og det tjener derfor formålet med den juridiske beskyttelse af controlleren.

De personoplysninger, der indsamles som led i en registrering til nyhedsbrevet, vil kun blive brugt til at sende vores nyhedsbrev. Derudover kan abonnenter på nyhedsbrevet informeres via e-mail, så længe dette er nødvendigt for driften af ​​nyhedsbrevet eller en registrering, da dette kunne være tilfældet i tilfælde af ændringer af nyhedsbrevet, eller i tilfælde af ændringer i tekniske forhold. Der vil ikke blive overført personlige data indsamlet af nyhedsbrevet til tredjepart. Abonnementet på vores nyhedsbrev kan til enhver tid opsiges af den registrerede. Samtykket til opbevaring af personoplysninger, som den registrerede har givet til afsendelse af nyhedsbrevet, kan tilbagekaldes til enhver tid. Med henblik på tilbagekaldelse af samtykke findes et tilsvarende link i hvert nyhedsbrev. Det er også muligt at afmelde nyhedsbrevet til enhver tid direkte på controllerens hjemmeside eller at formidle dette til controlleren på en anden måde.

Vi bruger også Klaviyo-værktøjet, der drives af Klaviyo Inc. til at sende vores nyhedsbreve. Vi har indgået en databehandlingsaftale med Klaviyo, deres datacenter er placeret i USA og omfattet af Privacy Shield-aftalen mellem EU og USA.

Du kan til enhver tid afmelde dig ved at klikke på linket nederst i hvert nyhedsbrev. Opbevaring er baseret på dit samtykke.

7. Nyhedsbrevsporing

Nyhedsbrevet til Reverie ApS indeholder såkaldte sporingspixel. En sporingspixel er en miniature grafisk indlejret i sådanne e-mails, som sendes i HTML-format for at aktivere logfiloptagelse og analyse. Dette giver mulighed for en statistisk analyse af succes eller svigt i online marketingkampagner. Baseret på den integrerede sporingspixel kan Reverie ApS se, om og hvornår en e-mail blev åbnet af et registreret, og hvilke links i e-mailen blev opkaldt af registrerede.

Sådanne personoplysninger indsamlet i sporingspixelerne indeholdt i nyhedsbreve opbevares og analyseres af controlleren for at optimere forsendelsen af ​​nyhedsbrevet samt at tilpasse indholdet af fremtidige nyhedsbreve endnu bedre til den registreredes interesser. Disse personoplysninger vil ikke blive videregivet til tredjepart. De registrerede er til enhver tid berettiget til at tilbagekalde den respektive særskilte samtykkeerklæring udstedt ved hjælp af dobbeltoptagelsesproceduren. Efter en tilbagekaldelse vil disse personoplysninger blive slettet af controlleren. Reverie ApS finder automatisk en tilbagetrækning fra modtagelsen af ​​nyhedsbrevet som en tilbagekaldelse.

8. Kontaktmulighed via hjemmesiden

Reverie ApSs hjemmeside indeholder oplysninger, der muliggør hurtig elektronisk kontakt til vores virksomhed samt direkte kommunikation med os, som også indeholder en generel adresse på den såkaldte elektroniske post (e-mail-adresse). Hvis en registreret kontakter controlleren via e-mail eller via et kontaktformular, gemmes de personlige data, der sendes af den registrerede, automatisk. Sådanne personoplysninger, der transmitteres frivilligt af en registreret til controlleren, opbevares med det formål at behandle eller kontakte den registrerede. Der er ingen overførsel af disse personoplysninger til tredjepart.

Vi bruger Desk.com til at besvare disse elektroniske kommunikationer, og de personoplysninger, der sendes af den registrerede, lagres automatisk på Desk.com. Operationsselskabet bag Desk.com er Salesforce.com, The Landmark @ One Market Street, Suite 300, San Francisco, CA 94105

Vi har indgået en databehandlingsaftale med Salesforce.com, deres datacenter er placeret i USA og omfattet af Privacy Shield-aftalen mellem EU og USA.

9. Rutinemæssig sletning og blokering af personoplysninger

Controlleren behandler og opbevarer kun den registreredes personoplysninger i den periode, det er nødvendig for at nå oplagringsformålet, eller for så vidt som dette er givet af den europæiske lovgiver eller andre lovgivere i love eller bestemmelser, som controlleren er underlagt til.

Hvis opbevaringsformålet ikke er relevant, eller hvis en opbevaringsperiode, der er fastsat af den europæiske lovgiver eller en anden kompetent lovgiver udløber, bliver personoplysninger rutinemæssigt blokeret eller slettet i overensstemmelse med lovkrav.

10. Den registreredes rettigheder

a) Ret til bekræftelse

Hver registreret person skal have ret til at få fra controllerens bekendtgørelse om, hvorvidt personoplysninger om ham eller hende behandles. Hvis en registreret ønsker at benytte sig af denne ret til bekræftelse, kan han / hun til enhver tid henvende sig til enhver medarbejder hos controlleren.

b) Ret til adgang

Alle regisrerede skal have ret til at få gratis information fra controlleren om sine personoplysninger, der er lagret til enhver tid samt en kopi af disse oplysninger. Desuden giver de europæiske direktiver og forskrifter den registrerede adgang til følgende oplysninger:

 • formålet med behandlingen

 • de pågældende personoplysninger

 • modtagere eller kategorier af modtagere, til hvem personoplysningerne er blevet eller vil blive afsløret, navnlig modtagere i tredjelande eller internationale organisationer

 • hvor det er muligt, den planlagte periode, for hvilken personoplysningerne vil blive lagret eller, hvis det ikke er muligt, de kriterier, der er anvendt til at fastsætte denne periode

 • eksistensen af ​​retten til at anmode registratoren om at rette eller slette personoplysninger eller begrænse behandlingen af ​​personoplysninger vedrørende den registrerede eller gøre indsigelse mod denne behandling

 • eksistensen af ​​retten til at indgive en klage til en tilsynsmyndighed

 • hvor personoplysningerne ikke indsamles fra den registrerede, enhver tilgængelig information om deres kilde

 • eksistensen af ​​automatiseret beslutningstagning, herunder profilering, der henvises til i artikel 22 (1) og (4), i GDPR og i hvert fald i disse tilfælde betydningsfulde oplysninger om den pågældende logik samt betydningen og de forventede konsekvenser af sådan behandling for den registrerede.

 • Endvidere har den registrerede ret til at indhente oplysninger om, hvorvidt personoplysninger overføres til et tredjeland eller til en international organisation. Hvis det er tilfældet, har den registrerede ret til at blive informeret om de relevante sikkerhedsforanstaltninger i forbindelse med overførslen.

Hvis en registreret ønsker at benytte sig af denne adgangsret, kan han / hun til enhver tid henvende sig til enhver medarbejder hos controlleren.

c) Ret til berigtigelse

Alle registrerede har ret til at få hjælp fra controlleren uden unødig forsinkelse til at rette op på urigtige personoplysninger om ham eller hende. Under hensyntagen til behandlingens formål har den registrerede ret til at have afsluttet ufuldstændige personoplysninger ved at fremlægge en supplerende erklæring.

Hvis et registreret ønsker at udøve denne ret til rettelse, kan han / hun til enhver tid henvende sig til enhver medarbejder hos controlleren.

d) Ret til at blive slettet (Ret til at blive glemt)

Alle registrerede har ret til at få controlleren til at slette personoplysninger om ham eller hende uden unødig forsinkelse, og controlleren har pligt til at slette personoplysninger uden unødig forsinkelse, hvis en af ​​følgende grunde gælder, så længe behandlingen ikke er nødvendig:

 • Personoplysningerne er ikke længere nødvendige i forhold til de formål, hvortil de blev indsamlet eller på anden måde behandlet.

 • Den registrerede tilbagekalder samtykke, som behandlingen er baseret på i henhold til artikel 6 (1), i GDPR eller i artikel 9 (2), i GDPR, og hvor der ikke er nogen anden retlig grund til forarbejdning.

 • Den registrerede modsætter sig behandlingen i medfør af artikel 21 (1), i GDPR, og der er ingen overvejende berettigede grunde til forarbejdningen, eller den registrerede modsætter behandlingen i henhold til artikel 21 (2), i GDPR.

 • Personoplysningerne er blevet behandlet ulovligt.

 • Personoplysningerne skal slettes for at overholde en lovpligtig forpligtelse i EU- eller medlemsstatslov, som controlleren er underlagt.

 • Personoplysningerne er indsamlet i forbindelse med tilbuddet om informationssamfundstjenester, jf. Artikel 8 (1), i GDPR.

 • Hvis en af ​​de ovennævnte grunde gælder, og den registrerede ønsker at kræve sletning af personoplysninger, der er opbevaret af Reverie ApS, kan han / hun til enhver tid henvende sig til enhver medarbejder hos controlleren. En medarbejder hos Reverie ApS skal straks sørge for, at sletningsanmodningen overholdes straks.

Når controlleren har offentliggjort personoplysninger er controlleren i henhold til artikel 17 (1), forpligtet til at slette personoplysningerne. Controlleren skal her, under hensyntagen til tilgængelig teknologi og gennemførelsesomkostningerne, for så vidt muligt informere andre controllere, at dataen skal slettes. En medarbejder hos Reverie ApS træffer de nødvendige foranstaltninger i individuelle tilfælde.

e) Ret til begrænsning af forarbejdning

Alle registrerede skal have ret til at få begrænsning af forarbejdning fra controlleren, hvis et af følgende gælder:

 • Nøjagtigheden af ​​personoplysningerne bestrides af den registrerede i en periode, der gør det muligt for controlleren at kontrollere nøjagtigheden af ​​personoplysningerne.

 • Behandlingen er ulovlig, og controlleren modsætter sig sletning af de personlige data og anmoder i stedet om begrænsningen af ​​deres anvendelse i stedet.

 • Controlleren har ikke længere brug for personoplysningerne med henblik på behandlingen, men de kræves af den registrerede for etablering, udøvelse eller forsvar af juridiske krav.

 • Den registrerede har gjort indsigelse mod forarbejdning i henhold til artikel 21 (1), i GDPRs afventning af verificeringen, om controlleren berettiger begrundelsen for at overskride den registreredes begrundelse.

Hvis en af ​​ovennævnte betingelser er opfyldt, og en registreret ønsker at begrænse behandlingen af ​​personoplysninger, der er opbevaret af Reverie ApS, kan han / hun til enhver tid henvende sig til enhver medarbejder hos controlleren. Medarbejderen i Reverie ApS vil arrangere begrænsningen af ​​behandlingen.

f) Ret til dataoverførsel

Alle registrerede skal have ret til at få de personoplysninger, som den europæiske lovgiver har fået tildelt, til en controller, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format. Han eller hun har ret til at videregive disse data til en anden controller uden hindring fra den controller, hvortil personoplysningerne er givet, så længe behandlingen er baseret på samtykke i henhold til artikel 6, (1), i GDPR eller punkt a) i GDPR's artikel 9 (2), eller på en kontrakt i henhold til GDPRs artikel 6 (1), punkt b), og behandlingen foregår automatisk, så længe behandlingen ikke er nødvendig for udførelsen af ​​en opgave udført af almen interesse eller i udøvelsen af ​​den officielle myndighed, der er betroet controlleren.

Ved udøvelsen af sin ret til dataoverførbarhed i henhold til artikel 20 (1), i GDPR har den registrerede ret til at få personoplysninger, der overføres direkte fra en controller til en anden, hvor det er teknisk muligt, og når det ikke negativt påvirker andres rettigheder og frihed.

For at håndhæve retten til dataoverførsel kan den registrerede til enhver tid kontakte enhver medarbejder hos Reverie ApS.

g) Ret til indsigelse

Alle registrerede har ret til at give ret til at behandle personoplysninger om sine, baseret på punkt e eller f, af grunde, der vedrører hans eller hendes særlige situation i henhold til artikel 6 (1), i GDPR. Dette gælder også for profilering baseret på disse bestemmelser.

Reverie ApS skal ikke længere behandle personoplysningerne i tilfælde af indsigelsen, medmindre vi kan godtgøre overbevisende legitime grunde til behandlingen, som tilsidesætter de registreredes interesser, rettigheder og friheder eller for etablering, udøvelse eller forsvar af retslige krav.

Hvis Reverie ApS behandler personlige data til direkte markedsføring, har den registrerede ret til på ethvert tidspunkt at gøre indsigelse mod behandling af personoplysninger vedrørende ham eller hende til sådan markedsføring. Dette gælder profilering i det omfang, at det er relateret til sådan direkte markedsføring. Hvis den registrerede gør indsigelse til Reverie ApS af behandlingen til direkte markedsføring, vil Reverie ApS ikke længere behandle personoplysningerne til disse formål.

Derudover har den registrerede ret, ud fra sin særlige situation, til at gøre indsigelse mod behandling af personoplysninger vedrørende ham eller hende af Reverie ApS til videnskabeligt eller historisk forskningsformål eller til statistiske formål i henhold til artikel 89 (1) i GDPR, medmindre behandlingen er nødvendig for udførelsen af ​​en opgave udført af hensyn til almen interesse.

For at udøve retten til indsigelse kan den registrerede kontakte enhver medarbejder hos Reverie ApS. Derudover er den registrerede fri i forbindelse med brugen af ​​informationssamfundstjenester og uanset direktiv 2002/58/EC at anvende hans eller hendes ret til indsigelse ved hjælp af automatiske midler ved brug af tekniske specifikationer.

h) Automatiseret individuel beslutningstagning, herunder profilering

Hver registreret har ret til, bemyndiget af den europæiske lovgiver, ikke at blive underlagt en afgørelse, der udelukkende er baseret på automatiseret behandling, herunder profilering, som har retsvirkninger for ham eller hende eller på nogen måde påvirker ham eller hende, så længe beslutningen (1) er ikke nødvendig for indgåelse eller udførelse af en kontrakt mellem den registrerede og en registeransvarlig, eller (2) ikke er tilladt i henhold til Unionens eller medlemsstaternes lovgivning, som controlleren er underlagt, og som ligeledes sætter passende foranstaltninger for at beskytte den registreredes rettigheder og friheder og berettigede interesser, eller (3) ikke er baseret på den regisreredes samtykke.

Hvis afgørelsen (1) er nødvendig for indgåelse eller udførelse af en kontrakt mellem den registrerede og en registeransvarlig, eller (2) den er baseret på den registreredes samtykke, skal Reverie ApS iværksætte passende foranstaltninger til beskyttelse den registreredes rettigheder og friheder og berettigede interesser, minimum retten til at opnå menneskelig indgriben fra controlleren, for at udtrykke sit synspunkt og bestride afgørelsen.

Hvis den registrerede ønsker at udøve rettighederne vedrørende automatisk individuel beslutningstagning, kan han / hun til enhver tid henvende sig til enhver medarbejder hos Reverie ApS.

i) Ret til at trække sit samtykke om databeskyttelse tilbage

Alle registrerede skal have ret til at trække sit samtykke til behandling af sine personlige oplysninger tilbage enhver tid.

Hvis den registrerede ønsker at udøve retten til at tilbagekalde samtykket, kan han / hun til enhver tid henvende sig til enhver medarbejder hos Reverie ApS.

11. Databeskyttelsesbestemmelser om anvendelse og brug af Facebook

På denne hjemmeside har controlleren integrerede funktioner fra virksomheden Facebook. Facebook er et socialt netværk.

Et socialt netværk er et sted for sociale møder på internettet, et online-fællesskab, som normalt giver brugerne mulighed for at kommunikere med hinanden og interagere i et virtuelt rum. Et socialt netværk kan fungere som en platform for udveksling af meninger og erfaringer, eller gøre det muligt for internettet at levere personlig eller forretningsrelateret information. Facebook giver brugerne af det sociale netværk mulighed for at inkludere oprettelsen af ​​private profiler, uploade billeder og netværk via venneanmodninger.

Operationsselskabet Facebook er Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA. Hvis en person bor uden for USA eller Canada, er controlleren Facebook Ireland Ltd., 4 Canal Grande, Canal Grande, Dublin 2, Irland.

Ved hvert opkald til en af ​​de enkelte sider på denne internetside, som styres af controlleren, og i hvilken en Facebook-komponent (Facebook plug-ins) er blevet integreret, er webbrowseren på det registrerede IT-system automatisk bedt om at downloade visning af den tilsvarende Facebook-komponent fra Facebook via Facebook-komponenten. En oversigt over alle Facebook-plug-ins kan fås under https://developers.facebook.com/docs/plugins/. I løbet af denne tekniske procedure bliver Facebook gjort opmærksom på, hvilken specifik underside af vores hjemmeside, der blev besøgt af den registrerede.

Hvis den registrerede er logget ind samme tid på Facebook, registrerer Facebook hvert eneste opkald til vores hjemmeside af den registrerede - hele opholdets varighed på vores hjemmeside - hvilken specifik side på vores hjemmeside blev besøgt af den registrerede. Disse oplysninger indsamles via Facebook-komponenten og er forbundet med den registreredes Facebook-konto. Hvis den registrerede klikker på en af ​​de Facebook-knapper, der er integreret i vores hjemmeside, f.eks. knappen "like" eller hvis den registrerede sender en kommentar, matcher Facebook disse oplysninger med den registreredes personlige Facebook-konto og gemmer personoplysningerne.

Facebook modtager altid via Facebook-komponenten information om et besøg på vores hjemmeside af den registrerede, når den registrerede er logget ind på samme tid på Facebook i løbet af opkaldet til vores hjemmeside. Dette sker uanset om den registrerede klikker på Facebook-komponenten eller ej. Hvis en sådan formidling af information til Facebook ikke er ønsket for den registrerede, kan han eller hun forhindre dette ved at logge fra deres Facebook-konto, vores hjemmeside besøges.

Databeskyttelsesretningslinjen offentliggjort af Facebook, som er tilgængelig på https://facebook.com/about/privacy/, giver information om indsamling, behandling og brug af personoplysninger via Facebook. Derudover forklares der, hvilke opsætningsmuligheder Facebook tilbyder for at beskytte den registreredes privatliv. Derudover stilles forskellige konfigurationsmuligheder til rådighed for at muliggøre fjernelse af dataoverførsel til Facebook. Disse applikationer kan bruges af den registrerede til at stoppe en dataoverførsel til Facebook.

12. Databeskyttelsesbestemmelser om anvendelse og brug af Google Analytics (med anonymiseringsfunktion)

På denne hjemmeside har controlleren integreret komponenten af ​​Google Analytics (med anonymiseringsfunktionen). Google Analytics er en webanalyse-tjeneste. Webanalyse er indsamling og analyse af data om adfærd hos besøgende på websites. En webanalyseservice indsamler bl.a. data om den hjemmeside, hvorfra en person er kommet (den såkaldte henvisning), hvilke delsider der blev besøgt, eller hvor ofte og i hvilket tidsrum en underside blev set. Webanalyser anvendes hovedsagelig til optimering af et websted og for at udføre en cost-benefit analyse af internetannoncering.

Operatøren af ​​Google Analytics-komponenten er Google Inc., 1600 Amphitheater Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

For webanalyse via Google Analytics bruger controlleren applikationen "_gat. _anonymizeIp". Ved hjælp af denne applikation forkortes IP-adressen til den registreredes internetforbindelse af Google og anonymiseres, når de får adgang til vores websteder fra en EU-medlemsstat eller en anden kontrakthavende stat til aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde.

Formålet med Google Analytics-komponenten er at analysere trafikken på vores hjemmeside. Google bruger de indsamlede data og oplysninger til bl.a. at evaluere brugen af ​​vores hjemmeside og at levere onlinerapporter, som viser aktiviteterne på vores hjemmesider og at levere andre tjenester vedrørende brugen af ​​vores internetside for os.

Google Analytics placerer en cookie i den registreredes IT-system. Definitionen af ​​cookies er forklaret ovenfor. Med indstillingen af ​​cookien kan Google analysere brugen af ​​vores hjemmeside. Ved hvert opkald til en af ​​de enkelte sider på denne internetside, som betjenes af controlleren, og som en Google Analytics-komponent blev integreret i, vil internetbrowseren på IT-system automatisk indsende data via Google Analytics-komponent med henblik på onlineannoncering og afregning af provisioner til Google. I løbet af denne tekniske procedure får virksomheden Google kendskab til personlige oplysninger, såsom den registreredes IP-adresse, som bl.a. tjener Google til at forstå oprindelsen af ​​besøgende og klik og derefter oprette kommissionsopgørelser.

Cookien bruges til at gemme personlige oplysninger, som f.eks. adgangstidspunktet, hvorfra adgangen blev foretaget, og hyppigheden af ​​besøg på vores hjemmeside af den registrerede. Ved hvert besøg på vores internetside vil sådanne personoplysninger, herunder IP-adressen til den internetadgang, der anvendes af den registrerede, blive sendt til Google i USA. Disse personoplysninger gemmes af Google i USA. Google kan overføre disse personoplysninger indsamlet gennem den tekniske procedure til tredjepart.

Den registrerede kan som ovenfor nævnt forhindre, at cookies installeres via vores hjemmeside til enhver tid ved hjælp af en tilsvarende justering af den anvendte webbrowser og dermed permanent nægter installationen af ​​cookies. En sådan tilpasning til den anvendte internetbrowser ville også forhindre Google Analytics i at installere en cookie på den registreredes IT-system. Derudover kan cookies, der allerede er brugt af Google Analytics, til enhver tid slettes via en webbrowser eller andre softwareprogrammer.

Derudover har den registrerede mulighed for at protestere mod en indsamling af data, der genereres af Google Analytics, som er relateret til brugen af ​​denne hjemmeside, samt behandlingen af ​​disse data af Google og muligheden for at udelukke sådanne. Til dette formål skal den registrerede hente en browser-tilføjelse under linket https://tools.google.com/dlpage/gaoptout og installere det. Denne browser-tilføjelse fortæller Google Analytics via et JavaScript, at data og oplysninger om besøg på internetsider måske ikke overføres til Google Analytics. Installationen af ​​browser-tilføjelsesprogrammerne betragtes som en indsigelse fra Google. Hvis IT-systemet senere slettes, formateres eller installeres nyligt, skal den registrerede geninstallere browser-tilføjelsesprogrammerne for at deaktivere Google Analytics. Hvis browserens tilføjelse blev afinstalleret af den registrerede eller enhver anden person, er det muligt at udføre geninstallationen eller genaktiveringen af tilføjelsen.

Yderligere oplysninger og de gældende databeskyttelsesbestemmelser i Google kan hentes på https://www.google.com/intl/da/policies/privacy/ og under //www.google.com/analytics/terms/us.html. Google Analytics forklares yderligere under følgende link https://www.google.com/analytics/.

13. Databeskyttelsesbestemmelser om anvendelse og brug af Google Remarketing

På denne hjemmeside har controlleren integreret Google Remarketing-tjenester. Google Remarketing er en funktion i Google AdWords, som gør det muligt for en virksomhed at vise annoncering til internetbrugere, der tidligere har besøgt virksomhedens internetside. Integrationen af ​​Google Remarketing gør det derfor muligt for en virksomhed at oprette brugerbaseret reklame og dermed vise relevante annoncer til interesserede internetbrugere.

Selskabet for Google Remarketing-tjenester er Google Inc., 1600 Amphitheater Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Formålet med Google Remarketing er interesser baseret reklame. Google Remarketing giver os mulighed for at vise annoncer på Google-netværket eller på andre websteder, der er baseret på individuelle behov og tilpasset brugernes interesser.

Google Remarketing angiver en cookie på den registreredes IT-system. Definitionen af ​​cookies er forklaret ovenfor. Med indstillingen af ​​cookien muliggør Google en anerkendelse af den besøgende på vores hjemmeside, hvis han eller hende ringer op på hinanden følgende websider, som også er medlem af Googles annonceringsnetværk. Ved hvert opkald til et internetsted, hvor tjenesten er blevet integreret af Google Remarketing, identificeres browseren fra den registrerede automatisk med Google. I løbet af denne tekniske procedure modtager Google personlige oplysninger, som f.eks. IP-adressen eller adfærden hos brugeren, som Google bl.a. bruger til at vise relevant annoncering.

Cookien bruges til at gemme personlige oplysninger, eksempelvis de internetsider, der er besøgt af den registrerede. Hver gang vi besøger vores internetsider, overføres personlige data, herunder IP-adressen tilhørende internettet, der anvendes af den registrerede, til Google i USA. Disse personoplysninger gemmes af Google i USA. Google kan overføre disse personoplysninger indsamlet gennem den tekniske procedure til tredjepart.

Den registrerede kan, som ovenfor nævnt, forhindre, at cookies installeres via vores hjemmeside til enhver tid ved hjælp af en tilsvarende justering af den anvendte webbrowser og dermed permanent nægter installeringen af ​​cookies. En sådan tilpasning til den anvendte internetbrowser ville også forhindre Google i at indstille en cookie på den registreredes IT-system. Derudover kan cookies, som allerede er brugt af Google, til enhver tid slettes via en webbrowser eller andre softwareprogrammer.

Derudover har den registrerede mulighed for at gøre indsigelse mod Googles interessebaserede annoncering. Til dette formål skal den registrerede besøge linket www.google.de/settings/ads og foretage de ønskede indstillinger på hver internetbrowser, der anvendes af den registrerede.

Yderligere oplysninger og de faktiske databeskyttelsesbestemmelser i Google kan findes på https://www.google.com/intl/da/policies/privacy/.

14. Databeskyttelsesbestemmelser om anvendelse og brug af Google-AdWords

På denne hjemmeside har controlleren integreret Google AdWords. Google AdWords er en tjeneste til internetannoncering, der gør det muligt for annoncøren at placere annoncer i Google-søgemaskinens resultater og Googles annonceringsnetværk. Google AdWords giver en annoncør mulighed for at foruddefinere bestemte søgeord, hvorved en annonce på Googles søgeresultater kun vises, når brugeren bruger søgemaskinen til at hente et søgeords-specifikt resultat. I Google Advertising Network distribueres annoncerne på relevante websider ved hjælp af en automatisk algoritme under hensyntagen til de tidligere definerede søgeord.

Virksomheden i Google AdWords er Google Inc., 1600 Amphitheater Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Formålet med Google AdWords er at fremme vores hjemmeside ved at benytte relevant reklame på tredjeparts hjemmesider og i søgemaskinens resultater fra søgemaskinen Google og en benyttelse af tredjepartsannoncering på vores hjemmeside.

Hvis den registrerede når vores hjemmeside via en Google-annonce, indgives en konverterings cookie på den registrerede IT-system via Google. Definitionen af ​​cookies er forklaret ovenfor. En konverterings cookie mister sin gyldighed efter 30 dage og bruges ikke til at identificere den registrerede. Hvis cookien ikke er udløbet, bruges cookien til at kontrollere, om visse undersider, eksempelvis indkøbskurven fra et online-butikssystem, blev hentet på vores hjemmeside. Gennem konverterings cookien kan både Google og controlleren forstå, hvorvidt en person, der nåede en AdWords-annonce på vores hjemmeside, genererede salg, det vil sige udført eller annulleret et salg af varer.

De data og oplysninger, der indsamles ved brug af konverterings cookien, bruges af Google til at oprette besøgsstatistikker til vores hjemmeside. Disse besøgsstatistikker anvendes til at bestemme det samlede antal brugere, der er blevet serveret via AdWords-annoncer for at finde frem til succes eller fiasko for hver AdWords-annonce og for at optimere vores AdWords-annoncer i fremtiden. Hverken vores virksomhed eller andre Google AdWords-annoncører modtager information fra Google, der kunne identificere den registrerede.

Konverterings cookien gemmer personlige oplysninger, f.eks. de internetsider, der er besøgt af den registrerede. Hver gang vi besøger vores internetsider, overføres personlige data, herunder IP-adressen til den internetadgang, der anvendes af den registrerede, til Google i USA. Disse personoplysninger gemmes af Google i USA. Google kan overføre disse personoplysninger indsamlet gennem den tekniske procedure til tredjepart.

Den registrerede kan til enhver tid forhindre, at cookies indstilles af vores hjemmeside som angivet ovenfor ved hjælp af en tilsvarende indstilling af den anvendte internetbrowser og dermed permanent nægter indstillingen af ​​cookies. En sådan indstilling af den anvendte internetbrowser ville også forhindre Google i at placere en konverterings cookie på den registreredes IT-system. Desuden kan et cookie-sæt fra Google AdWords til enhver tid slettes via internetbrowseren eller andre softwareprogrammer.

Den registrerede har mulighed for at protestere mod den interessebaserede annonce fra Google. Derfor skal den registrerede have adgang fra hver af de browsere, der bruger linket www.google.de/settings/ads og indstille de ønskede indstillinger.

Yderligere oplysninger og de gældende databeskyttelsesbestemmelser i Google kan hentes på https://www.google.com/intl/da/policies/privacy/.

15. Betalingsmetode: Databeskyttelsesbestemmelser om brugen af ​​PayPal som betalingsprocessor

På denne hjemmeside har controlleren integrerede komponenter i PayPal. PayPal er en online betalingstjenesteudbyder. Betalinger behandles via såkaldte PayPal-konti, som repræsenterer virtuelle private eller erhvervskonti. PayPal kan også behandle virtuelle betalinger via kreditkort, når en bruger ikke har en PayPal-konto. En PayPal-konto administreres via en e-mail-adresse, hvorfor der ikke er nogen klassiske kontonumre. PayPal gør det muligt at udløse online betalinger til tredjeparter eller at modtage betalinger. PayPal accepterer også forvalterfunktioner og tilbyder køberbeskyttelsestjenester.

Det europæiske operationsselskab for PayPal er PayPal (Europe) S.à.r.l. & Cie S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, 2449 Luxembourg, Luxembourg.

Hvis den registrerede vælger "PayPal" som betalingsmulighed i online-butikken under bestillingsprocessen, overfører vi automatisk data fra den registrerede til PayPal. Ved at vælge denne betalingsopsætning accepterer den registrerede overførsel af personoplysninger, der kræves til betalingsbehandling.

Personoplysningerne, der sendes til PayPal, er som regel fornavn, efternavn, adresse, e-mail-adresse, IP-adresse, telefonnummer, mobilnummer eller andre data, der er nødvendige for betalingsbehandling. Forarbejdning af købekontrakten kræver også sådanne personoplysninger, der er i forbindelse med den respektive ordre.

Overførslen af ​​data er rettet mod betalingsbehandling og forebyggelse af svindel. Controlleren overfører personlige data til PayPal, især hvis en legitim interesse for transmissionen er givet. De personlige data, der udveksles mellem PayPal og controlleren, vil blive overført af PayPal til økonomiske kreditbureauer. Denne transmission er beregnet til identitets- og kreditværdigheds kontrol.

PayPal vil om nødvendigt videregive personoplysninger til tilknyttede virksomheder og tjenesteudbydere eller underleverandører i det omfang, at dette er nødvendigt for at opfylde kontraktlige forpligtelser eller for at behandle data i ordren.

Den registrerede har mulighed for at tilbagekalde samtykke til håndtering af personoplysninger til enhver tid fra PayPal. En tilbagekaldelse må ikke have nogen virkning på personoplysninger, der skal behandles, anvendes eller overføres i overensstemmelse med (kontraktlig) betalingsbehandling.

De gældende databeskyttelsesbestemmelser i PayPal kan hentes under https://www.paypal.com/us/webapps/mpp/ua/privacy-full.

16. Betalingsmetode Kreditkort: Databeskyttelsesbestemmelser om brug af Quickpay som betalingsprocessor

På denne hjemmeside har controlleren integrerede komponenter fra Quickpay. Quickpay er en online betalingstjenesteudbyder. Betalinger foretages via Quickpay betalingsvinduet, og den besøgende bliver videresendt til at foretage betalinger via kreditkort. Quickpay gør det muligt at modtage betalinger til online ordrer.

Selskabet bag Quickpay er QuickPay ApS, Østergade 25, 1. tv., 8000 Aarhus C, Danmark, moms DK-21822434.

Hvis den registrerede vælger "Quickpay" som betalingsmulighed under bestillingsprocessen i vores onlinebutik, overføres dataene automatisk til Quickpay. Ved at vælge denne betalingsløsning accepterer den registrerede overførsel af personoplysninger, der kræves til behandlingen af betaling.

Personoplysninger udvekslet med Quickpay er fornavn, efternavn, adresse, e-mail-adresse, IP-adresse, telefonnummer, mobilnummer eller andre data, der er nødvendige for betalingsbehandling. Forarbejdning af købekontrakten kræver også sådanne personoplysninger, der er i forbindelse med den respektive ordre. Overførslen af ​​data er rettet mod behandlingen af betaling og forebyggelse af imod svindel. Controlleren vil også give Quickpay andre personlige data i sagen, hvis der findes en legitim interesse for transaktionen. Personoplysninger udvekslet mellem Quickpay og den registrerede skal sendes af Quickpay til de økonomiske agenturer. Denne transmission er beregnet til identitets og kreditværdigheds kontrol.

Om nødvendigt vil Quickpay videregive personoplysninger til datterselskaber og serviceudbydere eller underentreprenører i det omfang det er nødvendigt for at opfylde kontraktlige forpligtelser eller at behandle data i ordren.

Den registrerede har mulighed for at tilbagekalde samtykke til håndtering af personoplysninger til enhver tid fra Quickpay. En tilbagekaldelse må ikke have nogen virkning på personoplysninger, der skal behandles, anvendes eller overføres i overensstemmelse med (kontraktlig) betalingsbehandling.

De gældende bestemmelser om databeskyttelse i Quickpay kan hentes under https://quickpay.net/terms-of-service

17. Bestemmelser om databeskyttelse vedrørende anvendelse og brugen af Clerk.io. På denne hjemmeside har controlleren integreret komponenten af ​​Clerk.io.

Clerk.io er et værktøj, der bruges til at gøre det lettere for den besøgende at finde det produkt, de ønsker. Dette sker ved at vise de produkter og reklamer, der er mest relevante for den besøgende. Dette gøres ved at analysere butikkens produktkatalog, ordrehistorik og individuelle browsermønstre (kun i webshoppen).

Følgende oplysninger kan indsamles: De sider du besøger, indhold du ser via clerk.io, klikker på indhold via Clerk.io, produkter i de ordrer du har placeret (hvis nogen) og din email-adresse (hvis indtastet). Dataene gemmes mellem 1-12 måneder afhængigt af besøgets hyppighed og længde.

Operatøren af ​​Clerk.io komponenten er Clerk.io København, Kigkurren 8, Opgang G, 2 sal., 2300 København, Danmark.

Clerk.io placerer en cookie på den registreredes IT-system. Definitionen af ​​cookies er forklaret ovenfor. Med installationen af ​​cookien er Clerk.io aktiveret til at analysere brugen af ​​vores hjemmeside. Ved hvert opkald til en af ​​de enkelte sider på denne internetside, som betjenes af controlleren og i hvilken en Clerk.io-komponent er integreret, vil internetbrowseren på IT-systemet automatisk indsende data gennem Clerk.io-komponenten med det formål at forbedre gæsternes oplevelse.

Den registrerede kan til enhver tid, som ovenfor nævnt, forhindre, at cookies installeres via vores hjemmeside ved hjælp af en tilsvarende justering af den anvendte webbrowser og dermed permanent nægte indstillingen af ​​cookies. En sådan tilpasning til den anvendte internetbrowser ville også forhindre Clerk.io i at installere en cookie på den registreredes IT-system. Derudover kan cookies, som allerede er brugt af Clerk.io, til enhver tid slettes via en webbrowser eller andre softwareprogrammer.

Yderligere oplysninger og de gældende bestemmelser om databeskyttelse i Clerk.io kan hentes under

https://clerk.io/gdpr

--------

18. Retsgrundlag for forarbejdningen

Følgende afsnit er taget direkte fra EUs bestemmelser, hvorfor det er formuleret på engelsk. For hjælpe eller spørgsmål kontakt vores kundeservice.

Art. 6(1) lit. a GDPR serves as the legal basis for processing operations for which we obtain consent for a specific processing purpose. If the processing of personal data is necessary for the performance of a contract to which the data subject is party, as is the case, for example, when processing operations are necessary for the supply of goods or to provide any other service, the processing is based on Article 6(1) lit. b GDPR. The same applies to such processing operations which are necessary for carrying out pre-contractual measures, for example in the case of inquiries concerning our products or services. Is our company subject to a legal obligation by which processing of personal data is required, such as for the fulfillment of tax obligations, the processing is based on Art. 6(1) lit. c GDPR. In rare cases, the processing of personal data may be necessary to protect the vital interests of the data subject or of another natural person. This would be the case, for example, if a visitor were injured in our company and his name, age, health insurance data or other vital information would have to be passed on to a doctor, hospital or other third party. Then the processing would be based on Art. 6(1) lit. d GDPR. Finally, processing operations could be based on Article 6(1) lit. f GDPR. This legal basis is used for processing operations which are not covered by any of the abovementioned legal grounds, if processing is necessary for the purposes of the legitimate interests pursued by our company or by a third party, except where such interests are overridden by the interests or fundamental rights and freedoms of the data subject which require protection of personal data. Such processing operations are particularly permissible because they have been specifically mentioned by the European legislator. He considered that a legitimate interest could be assumed if the data subject is a client of the controller (Recital 47 Sentence 2 GDPR).

19. Den legitime interesser, som controlleren eller en tredjepart forfølger

Vores behandlingen af ​​personoplysninger er baseret på artikel 6, (1), lit. f GDPR: vores legitime interesse er at udføre vores forretning til gavn for alle vores medarbejdere og aktionærerne.

20. Periode for hvilken personoplysningerne vil blive lagret

Kriterierne for at fastsætte opbevaringsperioden for personoplysninger er den respektive lovbestemte opbevaringsperiode. Efter udløbet af denne periode slettes de respektive data rutinemæssigt  så længe, at det ikke længere er nødvendigt for opfyldelsen af ​​kontrakten eller iværksættelse af en kontrakt.

21. Levering af personoplysninger som lovbestemt eller kontraktligt krav; Krav til at indgå kontrakt; Den registreredes forpligtelse til at fremlægge personoplysninger; Mulige konsekvenser af manglende levering af sådanne data

Vi præciserer, at leveringen af ​​personoplysninger er delvist påkrævet ved lov (fx skatteregler) eller kan også skyldes kontraktlige bestemmelser (fx oplysninger om den kontraktlige partner). Nogle gange kan det være nødvendigt at indgå en kontrakt om, at den registrerede giver os personoplysninger, som efterfølgende skal behandles af os. Den registrerede er for eksempel forpligtet til at give os personoplysninger, når vores virksomhed underskriver en kontrakt med ham eller hende. Manglende levering af personoplysninger ville medføre, at kontrakten med den registrerede ikke kan afsluttes. Inden personoplysninger bliver leveret af den registrerede, skal den registrerede kontakte en medarbejder. Medarbejderen præciserer for den registrerede, om udbuddet af personoplysninger er påkrævet ved lov eller kontrakt eller er nødvendig for indgåelse af kontrakten, om der er en forpligtelse til at levere personoplysninger eller konsekvenserne ved ikke at levere den personlige data.

22. Tilstedeværelse af automatiseret beslutningstagning

Som ansvarlig virksomhed bruger vi ikke automatisk beslutningstagning eller profilering.

23. Cookies, der er installeret, når du browser på vores hjemmeside.

Vi deler også oplysninger om din brug af vores hjemmeside med vores sociale mediepartnere, reklamepartnere og analytikere. Vores partnere kan kombinere disse data med andre oplysninger, du har givet dem, eller de har indsamlet fra din brug af deres tjenester. Du accepterer vores cookies, hvis du fortsætter med at bruge vores hjemmeside.

Dit samtykke gælder for følgende domæner: Efira

Denne privatlivspolitik er genereret af Generalsekretæren for beskyttelse af personlige oplysninger i den tyske sammenslutning for databeskyttelse, der blev udviklet i samarbejde med Privacy Lawyers fra WILDE BEUGER SOLMECKE, Köln.

Vi vil gjerne innsamle cookies

Vi bruker informasjonskapsler for trafikklogg til å identifisere hvilke sider som brukes. Dette gjør det mulig for oss å forbedre vår hjemmeside, så den bedre imøtekommer behovet til våre besøkene, og forbedrer opplevelsen på hjemmesiden. Les mere her Persondata

Hvordan vil du se produktene våre?

Produktet ble lagt i handlekurven